Ilmatieteen laitos EU EAKR Vipuvoimaa

Sodankylän kansallisen satelliittidatakeskuksen kehitys- ja investointitarpeet tukemaan suomalaista piensatelliittitoimintaa -selvityshanke

Lapin liitto on myöntänyt Ilmatieteen laitoksen Arktiselle avaruuskekukselle (FMI) EU:n "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" rakennerahasto-ohjelman mukaista tukea "Sodankylän kansallisen satelliittidatakeskuksen kehitys- ja investointitarpeet tukemaan suomalaista piensatelliittitoimintaa" -selvityshankkeeseen. Myönnetty tukisumma on 38 960 €

Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus (ARK) operoi Sodankylän kansallista satelliittidatakeskusta (NSDC, National Satellite Data Centre). NSDC:llä on kolme satelliittivastaanottojärjestelmää, joita käytetään pääosin tuottamaan nopeasti reaaliaikaista tietoa Suomesta ja lähialueilta. Kaikki vastaanottojärjestelmät kykenevät vastaanottomaan tietoa X-kaistan taajuusalueella ja yksi järjestelmä lisäksi vastaanottamaan ja lähettämään S-kaistan taajuusalueella.

Viime vuosina satelliittien laukaiseminen on tullut mahdolliseksi yhä useammille ja ennen kaikkea pienemmille toimijoille. Satelliittien rakentaminen suoraan kaupasta saatavilla halvoilla komponenteilla sekä piensatelliittien laukaisu päähyötykuorman ohessa (ns. massalaukaisut) ovat mahdollistaneet satojen uusien satelliittien laukaisemisen maan kiertoradalle. Tätä tilannetta, jossa isojen kansallisten toimijoiden rinnalle on syntynyt pieniä kaupallisia toimijoita sekä opiskelijavetoisia yrityksiä ja projekteja, kutsutaan muun muassa nimellä New Space - aikakausi.

Vaikka satelliitteja on nykyään helpompaa ja halvempaa rakentaa, tarvitsevat ne edelleen satelliittimaa-aseman, jonne ne voivat lähettää mittaustietonsa ja jonka kautta vastavuoroisesti saada tietoja esimerkiksi uusista kuvaussuunnitelmista ja ratakorjauksista. Varmatoimisen ja usean satelliittimission tukemiseen pystyvän maa-aseman perustamiskustannukset voivat kasvaa useisiin miljooniin euroihin riippuen kalustosta. Piensatelliittitoimijalle, varsinkin start up -yritykselle tai oppilaitokselle, tällainen investointi voi olla mahdotonta. Ratkaisuna on käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten ARK:n operoimaa NSDC:tä

Tällä hetkellä NSDC:n toiminta on keskittynyt isojen, kansainvälisten toimijoiden satelliittimissioiden vastaanottamiseen. Tässä hankkeessa selvitetään, mitä tarpeita ensisijaisesti suomalaisilla piensatelliittitoimijoilla on ja millä edellytyksillä, teknologioilla ja mahdollisesti uusilla investoinneilla NSDC voi tukea piensatelliittitoimijoita tarjoamalla yli 15 vuoden kokemuksen maa-asematoiminnasta sekä luotettavan infrastruktuurin.

Selvityksen välilliset hyötyjät ovat niin suomalaiset kuin ulkomaiset piensatelliittitoimijat, joilla on tarve saada kustannustehokkaasti maa-asemapalveluita. Lisäksi välillisenä hyötyjänä on Lappi ja ennen kaikkea Sodankylä, johon maa-asemapalveluiden osaamiskeskittymä rakennetaan ja pyritään luomaan uusia työpaikkoja. Hanke tukee myös Suomen avaruusstrategian toteuttamista tuoden maa-asemapalveluita hyödynnettäväksi suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollistaen samalla uuden liiketoiminnan kehittämisen.

Selvityksen perusteella myöhemmin toteutettavat toimenpiteet ovat kestävän kehityksen mukaisia eli hyödynnytetään olemassa olevaa infrastruktuuria eikä rakenneta vain uutta ja monisteta jo olemassa olevaa toisaalle. Satelliittimaaasemapalvelut ovat kaikkien käytössä ja mahdollisissa rekrytoinneissa valitaan henkilöt pelkästään osaamisen perusteella. Tämä huomioi sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Hankkeen toteutusaikataulu on 01.09.2020 - 31.05.2021.

Voit halutessasi perua suostumuksen kyselyyn täyttämällä suostumuksen peruutus -lomakkeen.
Lisätietoja:
Timo Ryyppö
Ryhmäpäällikkö
timo.ryyppo@fmi.fi
Antenni
7,3 m lautasantennit
Polaria
Päärakennus Polaria