Ilmatieteen laitos EU EAKR Vipuvoimaa

3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille -hanke

Lapin liitto on myöntänyt Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteelliselle tutkimuskeskukselle (FMI) EU:n "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" rakennerahasto-ohjelman mukaista tukea "3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille" -hankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa PK-yritysten tietämystä, osaamista ja liiketoimintaa 3D-tulostuksessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattiopiston (LAO) LAO3D -hankkeen kanssa siten, että FMI:n yrityskumppanit voivat saada tietoa ja apua oman liiketoimintansa kehittämiseen myös LAO:lta ja LAO:n 3D-järjestelmien pohjalta. FMI koordinoi hanketta ja luo ja levittää valmiuksia, osaamista ja tietoa 3D-tulostuksesta. Sodankylän Tähtelään hankittavalla, yritysten tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavalla 3D-tulostus ja -suunnittelujärjestelmällä toteutetaan esimerkkituloste kaikille mukana oleville yrityksille.

Hankkeen toteutusaikataulu on 04.04.2016 - 30.03.2018.
Hankkeen aikana järjestetään yrityksille kolme workshopia Sodankylän Tähtelässä:

WORKSHOP 1: 15.6.2016 klo 13 Lisätiedot
 - Esitellään 3D-tulostus- ja laitevaihtoehdot
 - 3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille -hankkeen esittely
 - Lapin ammattiopiston LAO3D -hankkeen esittely

WORKSHOP 2: 1.12.2016 klo 13
 - Esitellään hankittu 3D-tulostus- ja suunnittelujärjestelmä
 - ELYn/Tekesin asiantuntija tulee kertomaan mahdollisuuksista hakea tukea omiin kehittämishankkeisiin

WORKSHOP 3: 28.02.2018 klo 12
 - Esitellään yritysten valmiit pilottitulosteet ja koko tuotantoprosessi
 - Kartoitetaan kyselyllä hankkeen tavoitteiden toteutumista yhteistyöyritysten näkökulmasta. Yhteenveto kyselystä


Lisätietoja: 3d-tulostus@fmi.fi
Polaria
Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus, Tähteläntie 62