Älykkäät Rekat

Intelligent Arctic Truck platoon

Suomeksi

Hankkeessa kehitetään reaaliajassa toimiva tarkka paikallinen tiesääinformaatio ja –ennuste valitulle tieosuudelle Kevitsan ja Kemin välille (E75 tie). Informaatio tuotetaan hyödyntäen kaivosliikenteessä toimiviin rekkoihin integroitua kitkamittaus- ja telematiikkajärjestelmää, joka tuottaa ajon aikaista tietoa keliolosuhteista. Tämä data kerätään reaaliajassa, yhdistetään alueen tiesääasemien dataan sekä Ilmatieteen laitoksen tiesäätuotteisiin. Erityinen ajoneuvopääte välittää reaaliaikaisen tarkan paikallissääinformaation suoraan ajoneuvoihin, ja liikenneturvallisuutta etenkin talviolosuhteissa pystytään merkittävästi parantamaan. Testialustana toimiva Liikkuva Arktinen laboratorio toimii ilmatieteen laitoksen älyliikenne- ja tiesääpalvelujen kehitystoiminnan keskeisenä elementtinä myös muussa tutkimustoiminnassa.

Lisätietoja: Timo.Sukuvaara @ fmi.fi

English

The real-time accurate local road weather information and forecast is produced for the selected pilot route between Kevitsa and Kemi (E75 highway). The information is produced by combining friction and telematics measurement system integrated to the mining trucks constantly travelling on the route. This data is gathered in real-time, combined with areal road weather station data and embedded to road weather forecasting systems of Finnish Meteorological Institute (FMI). The resulting services are delivered to special application in vehicles, enhancing traffic safety and operability especially in Arctic winter conditions. The test platform of truck platoon forms a Moving Arctic laboratory, acting as development platform of FMI’s intelligent traffic and road weather services development in other research activities also.

More information: Timo.Sukuvaara @ fmi.fi